Ventilasjonsrens

Felles for alle ventilasjonsanlegg er at de trenger jevnlig vedlikehold. Etter kun få år er det vanlig å oppleve at anlegget får en redusert effekt, og i de aller fleste tilfeller skyldes dette tette og tilskitnede rør. Mye matos fra kjøkkenet, samt fukt og damp på badet er signaler du bør ta på alvor. At inneluften blir dårligere og strømregningen høyere er en klar indikasjon på at det er på tide med en rens.


Tilskitnede rør på få år

Etter kun få år er det vanlig å oppleve at anlegget får en redusert effekt, og i de aller fleste tilfeller skyldes dette tette og tilskitnede rør. Mye matos fra kjøkkenet, samt fukt og damp på badet er signaler du bør ta på alvor.


Balansering av ventilasjon

I alle hus der ventilasjonsanlegg er installert, er det planlagt ett forhold mellom hvor mye luft som blir tilført huset og hvor mye som blir trekt ut. Det er meget sjelden at dette forholdet blir kontrollert når anlegget blir installert. Vi utfører balansering av ditt ventilasjonsanlegg.


Reduser helseplager

Innhallér luft levert gjennom rene rør og redusér helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, irritasjon av slimhinner og luftveisinfeksjoner. I tillegg kan du ende opp med mindre strømregning.


Barn rammes ofte

I en undersøkelse i Norge ble det funnet at over 50% av boliger der det bor barn, har for dårlig inneklima. Barneværelsene var verst i mange av dem.

Kanalrens, vifteservice og balansering

5990 kr
  • Rengjøring av avtrekksventiler
  • Børsterens avtrekkskanaler
  • Ventiler rengjøres
  • Videoinspeksjon før og etter
  • Inntil 6 avsugsventiler
  • Rengjøring av aggregat
  • Rengjøring av varmeveksler
  • Justering og balansering av luftmengder